Lumy Tools Trans SRL considera confidentialitatea datelor o componenta esentiala in afaceri. Politica si practicile noastre de protejare a datelor se focuseaza pe procesarea, schimbul si stocarea corespunzatoare si legala a informatiilor cu caracter personal si totodata pe asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii.

Lumy Tools Trans SRL proceseaza si stocheaza date cu caracter personal si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât si cu principiile stabilite in acest document. Aceasta declaratie explica tipurile de informatii pe care le colectam de la clienti si modul in care utilizam aceste informatii.

 

Principii

Politica de protejare a datelor in Lumy Tools Trans SRL se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:

-   Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;

-   Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;

-   Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;

-   Datele personale vor fi acurate si, acolo unde este necesar, actualizate;

-   Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intârziere;

-   Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decât cea in care datele personale sunt procesate;

-   Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;

-   Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decât in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

-   Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atât cât si de la dreptul portabilitatii datelor.

 

 

 

Informatiile/datele pe care le prelucram

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi: nume si prenume, telefon, localitate, judet, adresa de email, IP.

 

Colectarea datelor personale

Utilizatorii website-ului nostru care doresc sa beneficieze de produsele noastre sau sa obtina oferte personalizate trebuie sa puna la dispozitie date personale pentru ca Lumy Tools Trans SRL sa poata opera si imbunatati serviciile oferite.

 

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Accesul la datele personale este strict limitat personalului autorizat Lumy Tools Trans SRL.

 

Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul Lumy Tools Trans SRL si partenerii sai utilizeaza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai buna experienta utilizatorilor si pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmari utilizarea de catre client in cadrul website-ului si pentru a colecta informatii demografice despre baza de utilizatori ca si intreg. Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmari modul de utilizare si a inregistra preferintele. Cookie-urile noastre nu contin informatii care pot indentifica persoane. Colectam anumite informatii automatizat prin utilizarea cookie-urilor si tehnologiilor de urmarire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referinte/iesiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora si/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu si a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar daca utilizatorul decide sa deactiveze cookie-urile aceasta actiune va determina o limitare a anumitor caracteristici si functii in website-ul si serviciile noastre. Vezi politica cookie XXXXX

 

Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terte. In anumite situatii Lumy Tools Trans SRL este nevoita sa dezvaluie date personale ca si raspuns la cererile autoritatilor de supraveghere pentru a indeplini cerintele GDPR. De asemenea vom divulga informatii personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citatie sau alte procese legale, atunci când consideram de buna credinta ca divulgarea datelor este necesara pentru a ne proteja drepturile, siguranta clientilor sau siguranta celorlalti, investigarea fraudelor sau ca raspuns la o cerere a guvernului.

 

Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atât cât si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

 

Drepturile angajatilor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Este important ca datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra sa fie exacte si actuale. Va rugam sa ne informati daca datele dumneavoastra se modifica pe durata desfasurarii contractului de munca.

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a)    Dreptul de a acces la datele cu caracter personal: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si, daca este cazul, va vom informa cu privire la tipul de date cu caracter personal si conditiile prelucrarii, prin adresarea unei cereri in aceasta privinta catre operatorul de date;

b)   Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datele cu caracter personal: aveti dreptul de a cere, prin trimiterea unei solicitari catre operator, rectificarea inexactitatilor cu privire la datele cu caracter personal, suplimentarea datelor incomplete sau stergerea datelor in cazul in care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul original (si nu exista scopuri noi), (ii) baza legala pentru prelucrare este consimtamantul persoanei vizate, daca persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu mai exista alt temei legal (iii) persoana vizata isi exercita drepturile de a obiecta si operatorul nu are temeiuri contrare care sa justifice prelucrarea (iv) datele au fost prelucrate cu incalcarea legii (v) stergerea datelor este necesara pentru respectarea legii sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu serviciile societatii informationale oferite copiilor, cand sunt aplicabile conditii specifice cu privire la consimtamant;

c)    Dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii cand (i) considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal este inexacta, pentru o perioada care sa permita operatorului verificarea exactitatii datelor (ii) prelucrarea incalca legea, insa nu doriti sa stergem datele dumneavoastra, insa doriti restrictionarea acestora (iii) in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile sus-mentionate, insa dumneavoastra solicitati datele pentru stabilirea, exercitarea unui drept sau apararea unui drept (iv) ati obiectat cu privire la prelucrarea datelor, pe durata verificarii daca interesele persoanei vizate depasesc interesele operatorului;

d)   Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare – cand prelucrarea este bazata pe consimtamant, fara a afecta caracterul legal al prelucrarii pana la momentul respectiv;

e)   Dreptul de a va opune prelucrarii pe baza situatiei dumneavoastra particulare, cand prelucrarea este bazata pe interesul legitim si dreptul de a obiecta in orice moment cu privire la marketingul direct, inclusiv profiling;

f)     Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, care produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau va afecteaza intr-o masura semnificativa;

g)    Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si

h)   dreptul de a depune o plangere la instanta competenta.

Persoana vizata poate oricand sa exercite oricare dintre drepturilor anterior mentionate, in conformitate cu Politica de Prelucrare a Datelor aplicabila la nivelul Societatii si disponibila la sediul acesteia din sediul in sat Moara Nica, nr. 438, com. Moara, jud. Suceava sau prin trimiterea unei notificari scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa: SC Lumy Tools Trans SRL cu sediul in sat Moara Nica, nr. 438, com. Moara, jud. Suceava sau prin e-mail la: office@lumytools.ro.

 

Responsabilitate

Lumy Tools Trans SRL este responsabila si va fi capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât si cu principiile stabilite in acest document. Societatea va informeaza ca in mod constant va evalua si actualiza masurile de securitate si protectie implementate astfel incat sa asigure securitatea procesului de prelucrare.

 

Plângeri

Clientii au dreptul sa adreseze o plângere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plângerile vor fi prelucrate de catre DPO in timp util si in concordanta cu procedurile interne. In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si Lumy Tools Trans SRL nu a tratat plângerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plângere autoritatii superioare.

Plângerile pot fi trimise la DPO, XXXXXXXXXXXXX

 

Modificari ale acestei politici

Aceasta politica poate fi actualizata in functie de asnumite aspect juridice sau comerciale. In cazul in care se fac modificari ale materialului clientii vor fi notificati pe e-mail sau prin intermediul website-ului inainte ca schimbarile sa intre in vigoare. Incurajam clientii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de confidentialitate.